Nog 0 dagen tot music meeting 2021 Music Meeting Gorredijk

Ook dit jaar Music Meeting

Geplaatst op woensdag 31 mei 2017

De revival van de eendaagse Music Meeting is de organisatie vorig jaar zo goed bevallen dat er dit jaar opnieuw een editie van het muziekfeest in Sportcentrum Kortezwaag plaatsvindt. De datum is vastgesteld op 7 oktober. Na de editie van 2015 gooide de organisatie het bijltje erbij neer. Dat ging een tiental ondernemers een brug te ver. Zij staken de koppen bij elkaar en organiseerden in 2016 alsnog een Music Meeting, maar dan op één dag. Medeorganisator Teake Peereboom: “Dêr binne hiele goede reaksjes op kaam. It wie wer in soarte fan doarpsfeest, sa at it earder ek wie. Boppedat binne in hiel soad fan de sponsoaren ek bleaun.” De reacties waren voor de organisatie voldoende motivatie om door te gaan. Vorig jaar was het de bedoeling om ook jongeren bij de organisatie te betrekken zodat zij het evenement in de toekomst kunnen organiseren. “Dy ha harren net meld, mar wy steane iepen foar alle jeugd dy’t meidwaan wol.” De Music Meeting van vorig jaar trok circa 1.400 bezoekers. Binnenkort wordt het programma voor dit jaar bekendgemaakt.